notariusz Kraków

Czym zajmuje się notariusz i kiedy może być potrzebny?

W tym artykule powiemy o bardzo ważnym funkcjonariuszu prawa jakim jest notariusz Kraków. Czym dokładnie się zajmuje? Kiedy może się okazać potrzebny? Zapraszamy do lektury.

Żeby umowa była prawomocna przyda się notariusz

Powiedzmy najpierw w skrócie, czym zajmuje się notariusz Kraków. Jest on prawnikiem zajmującym się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Jego zadaniem jest również dokonywanie czynności notarialnych. Ponieważ należy do zawodów zaufania publicznego przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług notariusza? Najprawdopodobniej tak. Akty notarialne przez niego tworzone gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Co się do nich zalicza? Między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek , a także te dotyczące spadku. Podpisywałeś intercyzę? Ona też wymaga wizyty u notariusza. Bez notariusza dużo więcej spraw trafiałoby do sądu, a ludzie nie mieliby takiej gwarancji, że podpisywane umowy są prawomocne i że gwarantują pewną miarę bezpieczeństwa.

usługi notarialne Kraków

Trochę więcej szczegółów

Do czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza należą w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów będących podstawą wpisu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Podsumowując, usługi notarialne Kraków są niezbędne w wielu przypadkach. Każdy dorosły człowiek odwiedza notariusza Kraków przynajmniej raz w życiu.