Szkolenia bhp Inowrocław

Kto korzysta ze szkoleń BHP?

W większości krajów, w tym w Polsce, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia szkoleń BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) dla swoich pracowników. W związku z tym, to pracownicy różnych branż i poziomów kwalifikacji najczęściej korzystają ze szkoleń BHP.

Dla kogo szkolenia BHP są obowiązkowe?

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zatrudnienia na pełen etat czy niepełny etat. Przepisy BHP obejmują również pracowników tymczasowych, pracowników sezonowych, stażystów, wolontariuszy oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.

Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy, pracownicy niektórych branż, takich jak budowlanka, przemysł chemiczny, energetyka, transport, czy produkcja, mogą mieć większe wymagania związane z BHP i częściej uczestniczyć w szkoleniach. Jednakże, każdy pracownik bez wyjątku powinien być odpowiednio przeszkolony z zakresu BHP, aby móc wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i zdrowy dla siebie i innych.

Jakie zagadnienia poruszane są na szkoleniach BHP?

Szkolenia BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) są zwykle dostosowane do specyfiki pracy danego zakładu i wymagań prawnych, ale ogólnie poruszają następujące zagadnienia:

 1. Zagrożenia i ryzyko związane z wykonywaną pracą
 2. Zasady i przepisy BHP
 3. Ochrona przeciwpożarowa
 4. Bezpieczne zachowanie się na terenie zakładu pracy i w jego pobliżu
 5. Bezpieczne korzystanie z narzędzi i urządzeń
 6. Postępowanie w przypadku wypadku przy pracy lub nagłego zachorowania
 7. Ergonomia pracy i zasady prawidłowej postawy ciała
 8. Ochrona przed szkodliwym wpływem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych
 9. Ochrona przed hałasem i wibracjami
 10. Ochrona przed promieniowaniem
 11. Zasady higieny osobistej w miejscu pracy
 12. Zasady pierwszej pomocy
 13. Odpowiedzialność pracownika za bezpieczeństwo własne i innych osób

Szkolenia BHP mają na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania swoich zadań.